کلیدواژه‌ها = ' طراحی و توسعه محصول مشترک'
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قابلیت تشریک مساعی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنایع هوافضا

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-29

10.22034/jmi.2021.276574.2511

مجید کریمی فرد؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی