کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی راهبردهای شکست‌پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد

دوره 5، شماره 13، پاییز 1390

ابوالفضل کزازی؛ حبیب‌اله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی‌فرد؛ امیر ناظمی