کلیدواژه‌ها = شایستگی‌ها
تعداد مقالات: 1
1. الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-60

سیدسروش قاضی نوری؛ سهیل عزیزی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ ابوالفضل کزازی