کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-62

رسول خوانساری؛ ابوالفضل باقری؛ مهدی شیرازی شایسته


2. کاربرد الگوی ارزش در معرض ریسک در مدیریت سبد سرمایه گذاری فناورانه (مطالعه موردی در صنعت نفت ایران)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 23-41

سید فرهنگ فصیحی؛ میرمهدی سید اصفهانی؛ حمید داودپور