کلیدواژه‌ها = روایت پژوهی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-27

سونا بایرام زاده؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی