کلیدواژه‌ها = خوشه بندی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

دوره 6، شماره 3، تابستان 1391

شعبان الهی؛ رضا نقی زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


2. تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی