کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 161-188

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی