نویسنده = قدیر نظامی پور
الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-105

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور


تدوین چشم‏ انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 137-161

محمدرضا کریمی قهرودی ‏؛ مهدی فشارکی؛ قدیر نظامی‏ پور