نویسنده = پروانه دانش
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-86

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار