نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی ارتباطات وابسته بین عوامل چالشی در اجرای مدیریت دانش براساس قوانین وابستگی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-44

اصغر مشبکی؛ مجید حسنی؛ دانیال بیدگلی


2. نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 98-135

اصغر مشبکی؛ علی اکبر خادمی


4. سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 81-100

اصغر مشبکی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سمانه سادات خرمگاه