نویسنده = محمد مهدی نژاد نوری
تعداد مقالات: 3
1. قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-32

قاسم فولادی؛ حسین دهقانی پوده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ امیر حاتمی


2. نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-24

قاسم فولادی؛ محمد مهدی نژاد نوری


3. نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی