نویسنده = مجتبی فرهانچی
تعداد مقالات: 1
1. بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31

سیدسپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی