نویسنده = مهدی مجیدپور
تعداد مقالات: 1
1. الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-120

فاطمه مجیری؛ علیرضا شیخ؛ برنا پاینده مهر؛ مهدی مجیدپور