نویسنده = ابوالفضل باقری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری راهبردهای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در بحران کرونا

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 113-135

10.22034/jmi.2021.121905

ابوالفضل نصری؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری


2. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-62

رسول خوانساری؛ ابوالفضل باقری؛ مهدی شیرازی شایسته


3. عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-105

حسین دهقانی پوده؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا نورمحمد نصرآبادی