نویسنده = اسماعیل قادری فر
تعداد مقالات: 1
1. الگو یابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 114-128

اسماعیل قادری فر؛ محمدرضا مردانی؛ علی اکبر آقاجانی؛ رضا فرج تبار