نویسنده = نیلوفر خلیل زاده
تعداد مقالات: 1
1. به‌کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فن آوری (مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست‌فن آوری کشور)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-116

سیدسروش قاضی نوری؛ میترا امین لو؛ نیلوفر خلیل زاده؛ نیلوفر ردائی؛ سمانه محبعلی زاده