نویسنده = رضا حسنوی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-58

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


2. بررسی تأثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-47

داود شیخعلی؛ رضا حسنوی؛ مجید رمضان


3. واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-98

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی


4. افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-39

رضا حسنوی؛ مجید رمضان