نویسنده = جواد وزیری
تعداد مقالات: 4
1. فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


3. بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 64-78

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا دره‌ شیری؛ محمد محبی؛ جواد وزیری


4. شناسایی عوامل مؤثر بر اتلاف منابع در نظام دستیابی به سامانه های دفاعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 6-23

حمیدرضا فرتوک زاده؛ جواد وزیری