نویسنده = حمیدرضا فرتوک زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ناهمزمانی های توسعه فناوری با رویکردی گفتمانی در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-25

محمد امین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا آذرآیین


2. ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-27

سونا بایرام زاده؛ علی رضاییان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی