نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


2. شناسایی راهبردهای شکست‌پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 38-62

ابوالفضل کزازی؛ حبیب اله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی