نویسنده = سیدکمال طبائیان
تعداد مقالات: 3
1. بهبود عملکرد نوآورانه از طریق جهت‌گیری دوسوتوانی و مدیریت ظرفیت جذب: شواهدی از صنعت دفاعی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 149-171

کاوه نامور؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ ابوالفضل باقری


2. شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1394

مهدی دلاوری؛ محمدحسین صبحیه؛ محمدرضا آراستی؛ سید کمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور


3. چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

دوره 9، شماره 28، تابستان 1394

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ منوچهر منطقی؛ سید کمال طبائیان