نویسنده = مجید رمضان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-47

داود شیخعلی؛ رضا حسنوی؛ مجید رمضان


2. ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-139

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی


3. افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-39

رضا حسنوی؛ مجید رمضان