نویسنده = فاطمه ثقفی
تعداد مقالات: 3
1. بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31

سید سپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی


3. تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-31

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده