نویسنده = جهانیار بامدادصوفی
تعداد مقالات: 3
2. الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-60

سیدسروش قاضی نوری؛ سهیل عزیزی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ ابوالفضل کزازی


3. بررسی راهبردهای همپایی شرکت‌های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت‌هایی برای صنعت هوایی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 118-136

مهدی الیاسی؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ سید محمد میرباقری