نویسنده = جواد سلطان زاده
تعداد مقالات: 3
1. قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jmi.2021.276172.2508

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی