نویسنده = ‌ سیدحبیب اله طباطباییان
تعداد مقالات: 1
1. استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

دوره 10، شماره 31، بهار 1395

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌ کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌ سیدحبیب اله طباطباییان