نویسنده = نسرین دسترنج
تعداد مقالات: 1
1. تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-31

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده