نویسنده = منصور مؤمنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت های نوپای فناوری نانو در ایران

دوره 8، شماره 24، تابستان 1393

سید سپهر قاضی نوری؛ منصور مؤمنی؛ علی ربیعی؛ سمیرا علی اکبری