نویسنده = محمدرحیم عیوضی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 79-109

محمدرحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور


2. اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 23، بهار 1393

محمدرحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام