نویسنده = ابوطالب شفقت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 32، تابستان 1395

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


2. تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

دوره 7، شماره 19، بهار 1392

ابوطالب شفقت؛ محمدجواد زاهدی؛ حسین نازک تبار