نویسنده = احمد ماکویی
تعداد مقالات: 2
1. ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-162

محمد فروزنده؛ ابراهیم تیموری؛ احمد ماکویی


2. تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی