نویسنده = غلامرضا عسگری
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت

دوره 5، شماره 12، تابستان 1390

داریوش محمدی زنجیرانی؛ غلامرضا عسگری